Mga halaga ng Sawa sa Internasyonal na Pagtawag


Inihahandog ng STC sa lahat ng mga kostumer ng Sawa ang pinakamagagandang halaga ng internasyonal na pagtawag. Sa naturang mga alok, madaling matatawagan ng mga kostumer ang kanilang pamilya at mga mahal sa buhay at madali nilang mapapangasiwaan ang kanilang trabaho sa ibang bansa.

Bansa Presyo
India, Egypt, Sudan, Bangladesh, Jordan SR0.55/minuto
Pakistan, Philippines, Nepal SR0.65/minuto
Yemen SR0.75/minuto
Turkey, Indonesia, Srilanka, Afghanistan, Syria, Lebanon SR0.99/minuto

More information

  • STC Customer

    Call 900
  • Other Operators Customer

    Call 0114555555

Help and Support

We are happy to help you

MySTC

  • view and pay your bill
  • check your data balance
  • activate your services
  • MYSTC App