Mga Pang-internasyonal na Singil ng Sawa

Inaalok ngayon ng STC sa lahat ng customer ng Sawa ang pinakamagandang presyo para sa pang-internasyonal na pagtawag. Gamit ang Sawa International, magagawa mong makipag-usap sa mga kapamilya at kaibigan sa buong mundo at makinabang pa sa maraming espesyal na alok.

Tumawag sa 1500 at piliin ang opsiyon 4 para partikular na banggitina ng 2 sa mga paborito mong mga numero nang libre.

Bansa Presyo
India, Egypt, Sudan, Bangladesh, Jordan SR0.55/minuto
Pakistan, Philippines, Nepal SR0.65/minuto
Yemen SR0.75/minuto
Turkey, Indonesia, Srilanka, Afghanistan, Syria, Lebanon SR0.99/minuto

More information

  • STC Customer

    Call 900
  • Other Operators Customer

    Call 0114555555

Help and Support

We are happy to help you

MySTC

  • view and pay your bill
  • check your data balance
  • activate your services
  • MYSTC App