SAWA

“Ang Sawa ay isang prepaid na linya mula sa STC na nagbibigay-daan sa mga kostumer na gumawa ng mga lokal at internasyonal na tawag, pati na rin ang pagpadala ng SMS, MMS at pag-enjoy sa pagsurfing sa Internet."

INTRODUCING SAWA PREPAID

  • Sawa Ziyara

  • Sawa 25

MGA CODE NG SERBISYO

Tingnan lahat ang mga aktibidad sa iyong mobile, ipadala ang code na numero sa ibaba sa 900.

SERBISYO CODE
Upang i-Activate ang serbisyo na easy net 2002
Upang i-Deactivate ang serbisyo na easy net 2001
Upang malaman ang serbisyo na short codes 6060
Huling 5 na sisingiling mga tawag at halaga 60601
Huling 5 na mga transaksyong paglipat ng balanse 60602
Huling 5 na transaksyong pag-recharge 60603
Huling 5 na Qitaf na tinubos na pagpapalitan 60604
Huling 5 na sisingiling mga transaksyon sa 24 na oras 60605